privacyverklaring Privacyverklaring | Slipjacht vereniging Midland Hunt

Privacy Statement Midland Hunt

Versie mei 2018

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet stellen. 

Wie is verantwoordelijk?

Midland Hunt is de 'Verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van de Midland Hunt; 

 • De verwerking van persoonsgegevens van leden van de Midland Hunt die persoonsgegevens verstrekken - in een beveiligde afgeschermde omgeving - in het kader van de login via de website. 

 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Midland Hunt of van wie Midland Hunt persoonsgegevens verwerkt.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Midland Hunt?
Midland Hunt verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan de Midland Hunt hebt verstrekt, [persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website] en/of het lezen van nieuwsbrieven die leden ontvangen. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • Persoonsgegevens verkregen via onze website, elektronische e-mails die louter leden van de Midland Hunt ontvangen.

Persoonsgegevens van leden onder de 16 jaar

Midland Hunt verwerkt alleen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar, indien zij hiervoor van de ouder / wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft verkregen.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder bovengenoemde toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@midlandhunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

Midland Hunt gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst, te weten het lidmaatschap met leden.

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

 • Het onderhouden van contact met leden. 

 • Het informeren van leden over wijzigingen in het jacht rooster.

 • Leden de mogelijkheid bieden een account aan te maken op de website. 

 • De contactgegevens van leden worden bijgehouden in ons ledensysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mail, brieven, uitnodigingen voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die leden aan ons hebben gevraagd. 

 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Midland Hunt.

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Midland Hunt verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming

 • Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

 • Uitvoering van de overeenkomst, te weten het lidmaatschap. 

 • Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

 • Wettelijke verplichting

 • Gerechtvaardigd belang

Midland Hunt gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, events en informatieve e-mails.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze vereniging.

Bewaartermijn

Midland Hunt bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Midland Hunt zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via secretariaat@midlandhunt.nl.

Gebruik van cookies

Midland Hunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijzigingen in de Privacy Statement

Midland Hunt behoudt zich het recht voor om deze 'privacy statement' op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN